Proiectul DInSAd

DIGITAL INCLUSION FOR LOW SKILLED ADULTS (INCLUDERE DIGITALĂ PENTRU ADULȚI SLAB CALIFICAȚI)

www.dinsad.eu

Proiectul își propune să consolideze capacitatea adulților de a utiliza eficient instrumentele digitale cu scopul de a-și îmbunătăți viața personală și profesională, reducând semnificativ tendința de divizare digitală inter-generațională.

Proiectul va furniza în special instrumente de învățare prietenoase pentru adulții cu un nivel scăzut de calificare, pentru a-i sprijini în achizitionarea de  competențe digitale specifice, în concordanță cu DigComp – nivel de bază și nivelurile intermediare.

Newsletter Romania
IO1 – Harta competențelor digitale
Competențe digitale cheie specifice cerute de adulții cu un nivel scăzut de calificare pentru a îmbunătăți calitatea vieții lor profesionale și personale.
Ce s-a realizat pînă acum
– patru bune practici selectate, 5 interviuri cu actori cheie interesați de formarea digitală pentru adulți și incluziunea lor socială prin utilizarea instrumentelor digitale atât la locul de muncă cât și în viața lor de zi cu zi. O hartă a competențelor digitale în conformitate cu EQF și DigComp, 1 focus grup la nivel județean cu actori relevanți pentru validarea hărții de competențe, 1 raport național de validare și un raport european de validare.
Pentru informatii suplimentare accesati adresa de web a proiectului https://www.dinsad.eu/ro/

  

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

 • DInSAd – Iată că a început pilotarea jocului de cărți, de la prima atingere a unui computer la noțiuni următoare de cunoaștere… Felicitări Centrul Labor pentru angajare și pasiune! Un partener asociat de nădejde.
   • DINSAD – Ultima corectura și aranjarea cărților de joc în cutii. Multumesc colegilor de la compania fotocomenzi, Andreea Sali, Laurentiu Cojocaru.
   • Proiectul DINSAD – OUTPUT 2 DINSAD, JOC DE CĂRȚI.
    Cele patru țări partenere vor produce: 1 joc de societate cu metodologia sa, ghid pentru mentori și jucători, 4 rapoarte naționale de validare a jocului, un raport european de validare a jocului.
    Jocul își propune să consolideze capacitatea adulților de a utiliza în mod eficient instrumentele digitale ca o condiție prealabilă pentru a-și îmbunătăți viața personală și profesională, reducând astfel semnificativ tendința divizării digitale intergeneraționale.
    Jocul este format din 6 câmpuri de învățare, fiecare câmp corespunde unui subiect nou de studiu. Fiecare câmp include sarcini pe care participanții trebuie să le îndeplinească folosind cărți de joc care îi vor ajuta pe jucători – prin imagini – să se familiarizeze și să memoreze pașii pentru atingerea obiectivului.

Învățarea utilizării computerelor și a tehnologiei nu a fost niciodată mai ușoară, la orice vârstă.
Scopul jocului:
● Participanții vor învăța despre metodele de bază și principiile de lucru cu computerul și internetul, vor obține cunoștințe teoretice;
● Participanții dobândesc cunoștințe practice despre cum să lucreze singuri cu computerele și internetul
● Participanții dobândesc abilități de utilizare a computerului și internetului pentru a-și ușura viața de zi cu zi (facturare la utilități, servicii bancare online, cumpărături online, e-mail etc.).
Jocul de cărți Dinsad îi va ajuta pe jucători să memoreze fiecare pas cu ajutorul imaginilor și simbolurilor.

Ianuarie 2021
Partenerii proiectului Dinsad au finalizat definiția conținutului jocului de cărți. Totul este decis: culori și fonturi, imagini și sarcini. Lucrăm la traduceri și în câteva săptămâni, jocul va fi tipărit, gata de testare. Câțiva pași și chiar și pentru adulții mai în vârstă, IT devine jocul copiilor!

Sunteți gata de joc?
Jocul este format din 6 câmpuri, fiecare câmp corespunde unui subiect nou de studiu. Fiecare câmp include sarcini pe care participanții trebuie să le îndeplinească folosind cărțile de joc. Este nevoie doar de șase pași pentru a deveni digital!