ANUP Partners

„Leonardo da Vinci” Programme 2003-2008

Programul de finanţare al Uniunii Europene intitulat „Leonardo da Vinci” şi-a propus să promoveze proiectele transnaţionale bazate pe cooperarea dintre diverşi actori din câmpul educaţiei vocaţionale: instituţii de educaţie, şcoli profesionale, universităţi, firme private, camere de comerţ etc. Astfel, s-a urmărit creşterea mobilităţii actului de educaţie, dezvoltarea de inovaţii şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. Programul „Leonardo da Vinci” şi-a propus să îi ajute pe oameni să-şi dezvolte competenţele fără a ieşi din ritmul normal al vieţii de zi cu zi.

ANUP – Proiectele în cadrul „Leonardo da Vinci”
Coordonator proiecte: Prof. Ileana Boeru

Proiect CESE – Engleză comercială pentru întreprinderi mici şi mijlocii/Commercial English for SME’s employees
Parteneri

  • ITALIA: CESPIM, ISFOL, Associazione „Smile”, Multilab, London Chamber of Commerce and Industry and Examination Board – italian representative;
  • MAREA BRITANIE: Training Partnership Limited;
  • GERMANIA: CGIL Bildungswerk
  • PORTUGALIA: CECOA
  • ROMÂNIA: Şcoala Română de Afaceri, ANUP

Proiect EURORUBIK – Bază de date cu experienţe semnificative de formare profesională
Parteneri

  • Centro Servizi PMI, Reggio Emilia, Italia
  • ANUP, Romania
  • SMILE, Italia
  • Europafarm, Italia
  • ACPA, Italia
  • Uggasa, Spania
  • Alma mater Studiorum Universita di Bologna, Italia
  • Chambre de Metiers de l’Ain, France COFIMP, Italia
  • Formapi, Italia
  • Research Institute for Enhancing Learning in post compulsory education Bangor, Marea Britanie

Proiect : Europastage
Parteneri

  • ITALIA: Attivamente, Universitatea PIN din Prato,Cedit – Sindicatul din Toscana
  • GERMANIA: IEIE Stuttgart
  • SUEDIA: Universitatea Boras
  • SPANIA: Junta de Andalucia
  • ROMÂNIA: ANUP

Proiect: I-Move
Parteneri

  • ITALIA: NFEA – Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente, CHIRONE 2000 S.r.l., Università Ca’ Foscari di Venezia, IRSEA – Istituto di Ricerche sulla Società e l’Economia dell’Apprendimento
  • SPANIA: O.N.E.CO. Global Training
  • MAREA BRITANIE: Forum of Private Business
  • GERMANIA: Akademie Überlingen Neue Medien GmbH
  • ROMÂNIA: ANUP

Proiect: ReFine
Parteneri

  • FRANŢA: L’Université des Sciences et Technologies de Lille, Fédération Internationale d’Echanges Educatifs d’Enfants et d’Adolescents, Association Nationale pour la Formation Professionelle des Adultes, Francas;
  • BELGIA: EUCEN, The European Assciation for the Education of Adults (EAEA);
  • CEHIA: Business School of Ostrava;
  • FINLANDA: The Finnish Adult Education Association;
  • SCOŢIA: Universities Scotland;
  • ROMÂNIA: ANUP
  • 7 Universităţi din Grecia, Italia, Portugalia, Marea Britanie, Norvegia, Estonia şi Lituania

Proiect: BILA – Portal pentru bilingvism şi multilingvism în Europa
Parteneri

  • Germania – IEIE, Universitatea Evanghelică din Reutlingen Ludwigsburg,
    Berlitz – Stuttgart
  • Austria – Verrein multikulturel, Akzente Salzburg
  • Grecia – Universitatea Tehnică din Creta
  • România – ANUP
  • Turcia – AK Turkish Youth Association

Proiect: Rear Window CALIFICĂRI TRANSPARENTE ÎN SEC TORUL INGINERIEI
Parteneri

  • IAL –Emilia Romagna, Italia
  • BEST-Viena, Austria
  • Transfer Partnerships, MArea Britanie
  • Fundacion Red Andalucia Emprende , Spania
  • CEDIT , Italia
  • ANUP, Romania
  • CNFPA, Romania
„Socrates” Programme 2003-2006

Programul de finanţare al Uniunii Europene intitulat „Socrates – subcomponenta Grundtvig” şi-a propus întărirea dimensiunii europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi, contribuind la îmbunătăţirea accesului tuturor celor care, indiferent de vârstă, doresc să achiziţioneze noi cunoştinţe, capacităţi şi competenţe. Obiectivele specifice ale acestui program sunt: realizarea de metodologii şi materiale specifice educaţiei adulţilor care vor putea fi utilizate în cât mai multe ţări participante la program; promovarea cooperării europene între cât mai multe organisme europene de educaţie a adulţilor; îmbunătăţirea calităţii procesului de formare a resurselor umane implicate în educaţia adulţilor; aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi şi participare la diseminarea bunelor practici în domeniu.

ANUP – Proiectele în cadrul „Socrates”
Coordonator proiecte: Prof. Ileana Boeru

Proiect: „Citizenship Actions” – Paşi către furnizarea de oportunităţi egale
Parteneri

  • OLANDA: CESO, Arcus Collége;
  • PORTUGALIA: Compenditur;
  • FRANŢA: Pedra International, ADREP Formation
  • ITALIA: ISFEL, I.A.L., Facoltà Scienze Politiche
  • ROMÂNIA: ANUP

Proiect: IntALWinE – Săptămâna Educaţiei Adulţilor în Europa
Parteneri

  • AUSTRIA: Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii
  • BELGIA: Ministerul Comunităţii Flamande, Departamentul de Educaţia Adulţilor
  • BULGARIA: IIZ-DVV – Proiect Bulgaria
  • CIPRU: Asociaţia Cipriotă de Educaţia Adulţilor
  • ESTONIA: Asociaţia Estoniană de Educaţia Adulţilor
  • FINLANDA: Asociaţia Finlandeză de Educaţia Adulţilor
  • ISLANDA: Asociaţia „Educate”
  • LITUANIA: Asociaţia Lituaniană de Educaţia Adulţilor
  • OLANDA: CINOP
  • NORVEGIA: Asociaţia Norvegiană de Educaţia Adulţilor
  • SLOVENIA: Institutul Sloven de Educaţia Adulţilor
  • MAREA BRITANIE: NIACE
  • ROMÂNIA: ANUP

Proiect: Alpha-Beta
Parteneri

  • Germania (IEIE)
  • Austria (Verrein multikulturel)
  • Italia (Delta Duemile)
  • Grecia (Prolepsis)
  • Romania (ANUP)
  • Irlanda (Traveler’s Echange house)

Proiect: Alpha to Omega
Parteneri

  • Germania (IEIE)
  • Austria (Akzente)
  • Romania (ANUP)
  • Irlanda (Exchange House)
  • Belgia (Vivre a Kokelberg)
  • Grecia (Prolepsis)

Proiect: Creative industries
Parteneri

  • Transit Projectes, Spania
  • Foundation for Lasting Learning, Malta

Proiect: Memory Line
Parteneri

  • Universitatea din Veliko Turnovo, Bulgaria
  • Adult Education Centre din Kuusankoski, Finlanda
  • Universitatea din Milano-Bicocca, Italia
  • Primaria din Pescia, Italia
  • Erre Effe srl, Italia
  • CNV-Kunstenbond, Olanda
  • Asociația Națională a Universităților Populare, România.

ANUP International Partners

Life Long Learning Programme 2007-2013

=> ENTER Project
Adult Educational Development for Migrants and Ethnic Minorities
see more informations here : http://www.enter-eu.info
Partners:

  • Verein Multikulturell, Austria
  • IEIE – International Education Information Exchange e.V., Germany
  • ANNWIN – Center for Support and Development of Human Potential, Slovakia
  • Asociatia Nationala a Universitatilor Populare – ANUP-International, Romania
  • ELELE – Migrations et Cultures de Turquie, France
  • Volkshochschule Tirol, Austria

=> Kids2Talk Project
Werkzeugkoffer Mehrsprachigkeit für Kleinkinder
Partners:

  • IEIE e.V. Germany
  • Spielzeugschachtel Salzburg,Austria
  • ANUP-International Bukarest,Romania
  • Office for Mobility and European Programs
  • Primary and Secondary Education of Pieria, Greece

=> Kids2Write Project
Set of materials to support and empower writing to bilingual children and young people in Europe
Kids2Write – www.kids2write.eu
Partners:

  • IEIE – International Education Information Exchange
  • FACHHOCHSCHULE DÜSSELDORF, Germany
  • SPIELZEUGSCHACHTEL, Austria
  • VEREIN MULTIKULTURELL, Austria
  • PRÄFEKTUR PIERIA – DESMOS, Greece
  • ANUP- International, Romania
  • BILKENT UNIVERSITY, Turkey

=> Sunia Geel Project
Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk
http://www.suniageel.eu/
Partners:

  • Associata Nationalặ a Universitặtilor Populare-International, Romania
  • Exchange House National Travellers Service, Ireland
  • IEIE – International Education Information Exchange, Germany
  • Prolepsis – Institute for Preventive Medicine, Environmental & Occupational Health, Greece
  • Verein Multikulturell Migrationsakademie, Austria

=> SuN.Com Project
Sustainable social communities that will share and support teachers and learners of individual languages. Each community will be devoted to a single language.
www.sun-languagecommunity.eu
Partners:

  • Action Synergy S.A. (Athens, Greece)
  • Hellenic Culture Centre- Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Athens, Greece)
  • Lifelong Learning Centre of the University “L’ Orientale” (Naples, Italy)
  • Asociatia Nationala a Universitatilor Populare-International – ANUP-International (Bucharest, Romania)
  • Bildungswerk der Sachischen Wirtschaft GmbH – Bsw (Dresden, Germany)
  • Adult Education Centre ‘Baltic Bright’ (Riga, Latvia)
  • International Education Information Exchange e.V. (Stuttgart, Germany)
  • Lancashire county Council, Lancashire Adult Learning (Preston, United Kingdom)

=> Crendi Project
Creare Nel Disagio – Trasferimento di un modello di inclusione socio-lavorativo
Partners:

  • ASOCIATIA NATIONALA A UNIVERSITATILOR POPULARE – ANUP-INTERNATIONAL
  • Kadis, kadrovsko izobrazevalni inzeniring, d.o.o., Slovenia
  • AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO S.r.l., Italy
  • Associazione Piccole e Medie Industrie della Sardegna, Italy
  • CESPIM/CONFAPI, Italy
  • Comune di Nuoro -Settore Servizi Sociali e Culturali, Sardegna, Italy

=> GOLIA Project
Young People Organise Work Enterprise Together
http://www.golialeonardo.it
Partners:

  • ISFoR API – INSTlTUTO Dl F0RMAZTONE DELLA C0NFAPI SARDEGNA)
  • CESPIM -CENTRO STUDI PER INNOVAZIONE D’IMPRESA, Roma , Italy
  • ANUP –ASOCIATIA NATIONALA A UNIVERS ITATIL0R POPULARE-ANUP – International
  • COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARÀ “ELENA DOAMNA”, Galati, Romania
  • EDUSER , Ankara, Turkey

=> BID Projeckt – BetreuerInnenqualifizierung
www.bid-projekt.eu
Partners:

  • IBW – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
  • WIFI International
  • SOL Communications GmbH
  • Commservis.com, s.r.o.
  • Institut für Internationale Kommunikation e.V.
  • Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache e.V.
  • Pflege Team 24 GmbH
  • Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
  • ANUP – International, Romania
  • Arcidiecézna charita Košice
ERASMUS + Programme 2014-2020

ILPO55+

PROJECT ILPO55+ Intergenerational Learning Partnership Over 55

Partners:

  • MCAST – Malta College of Arts, Science and Technology, Malta
  • Effebi Association – Finance & Banking, Italy
  • Institute of Banking Education NBS, Slovakia
  • MUBE – Malta Union of Bank Employees, Malta
  • Mediterranean Bank Network, Malta
  • NIBE-SVV, Netherlands
  • ANUP-International, Romania
  • IEF – Institut d’Estudis Financers, Spain